mandag den 11. maj 2009

Database over danske modstandsfolk

Frihedsmuseet har oprettet en database over danske modstandsfolk. Databasen er tilgængelig via nettet og er søgbar for alle og indeholder oplysninger fra ca 15.000 bøger og artikler om modstandsfolk og modstandsbevægelsen.

I databasen kan man finde information om:

-Oplysninger om personen (navn, fødselsdato, hjemsted, stillingsbetegnelse)
-Stedet eller stederne, hvor vedkommende var tilknyttet modstandsbevægelsen
-typen af det modstandsarbejde, som vedkommende deltog i
-Vedkommendes organisationstilknytning - til undergrundshæren såvel som til modstandsorganisationer, som var aktive under selve besættelsen
-Vedkommendes eventuelle rang i undergrundshæren, f.eks. delingsfører eller ordonnans

Derimod fortegner basen ikke de aktioner, som hver enkelt har deltaget i. Vil man vide noget om dem, må man søge videre i litteraturen. Basen henviser heller ikke til utrykt materiale rundt om i arkiverne, men det er frihedsmuseets håb, at det kommer med på sigt.

Link til databasen

Link til bibliotekets fortegnelse over databaser

Ingen kommentarer: